Hjem | Liste | Akantus | Delta | Om

Akantus - et prosjekt av Alt Går Bra

Om

Denne portalen er en del av Alt Går Bras Akantus-prosjekt.

Akantus.no kartlegger akantus-ornamenter på noen bygninger i Bergen.

Målet med portalen er å tilby informasjon og bilder for deltagere på guidede byvandringer, tilgjengelig på bærbare enheter. Portalen fungerer også som en database over akantus-ornamenter i Bergen, tilgjengelig for dem som er interesserte i byens historie, kulturarv, kunst og arkitektur.

Alt Går Bra har utviklet denne portalen i samarbeid med programmerer Birk Tjelmeland og Sølve Nicolay Thobro Lauvås, kulturminnevern-entusiast og guide for byvandringene. Portalen oppdateres fortløpende.

Kalender

Alt Går Bra presenterte Akantus-prosjektet lørdag 7. mars med en presentasjon av prosjektet på Kunsthall 3.14, fulgt av en guidet byvandring i Vågsbunnen.

Etter et avbrekk som følge av Covid-19 restriksjoner, blir byvandringer arrangert alle lørdager i juni.

Oppmøte kl. 13.00 på Vågsalmenningen utenfor Kunsthall 3.14. Adresse: Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

Gratis, ingen påmelding. Guidede byvandringer arrangeres i samarbeid med Kunsthall 3.14. For spørsmål, kontakt Kunsthall 3.14 på 55 36 26 30.

Se Bergen kommunes video fra byvandringene her:

https://youtu.be/zqlFN7xxdIc

Vi oppfordrer deg også til å bruke portalen på egen hånd, og finne akantus-ornamentene på fasadene som er kartlagt her i portalen.

Delta

Du kan også bidra med egne bilder av akantus-dekorasjoner på objekter i ditt eget hjem, klikk på Delta i menylinjen for å finne ut hvordan.

Støttegivere

Akantusprosjektet i Bergen har mottatt støtte fra Bergen kommune / 950-års jubileet, og regionalt produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Research for prosjektet har bl.a. blitt gjennomført på residency i Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Roma, med støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.


www.altgarbra.org

www.bergen950.no

www.kunsthall314.art/acanthus


About

This portal is one of the implementations of Alt Går Bra’s Acanthus Project.

Akantus.no maps the acanthus ornament in some buildings in the city of Bergen, Norway.

The aim of this portal is to provide information and images for participants of guided walks, accessible on portable devices. The portal also serves to build a database of acanthus ornaments in Bergen, made available to those interested in the history of the city, heritage, art, and architecture.

Alt Går Bra developed this portal in collaboration with programmer Birk Tjelmeland and with Sølve Nicolay Thobro Lauvås, heritage conservationist and guide for the walks.

Historical photographs on this portal were sourced from Marcus, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Schedule

Alt Går Bra presented the first installment of the Acanthus Project Saturday 7th March with a presentation of the project at Kunsthall 3.14, followed by a guided walk in the local area of Vågsbunnen.

After a break due to Covid-19 restrictions, guided walks will take place all Saturdays in June.

Meeting point at 13.00 at Vågsalmenningen, outside Kunsthall 3.14 at the following address: Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen, Norway

The guided walks are free and suitable for children. No reservations are needed.

All guided walks are organized in collaboration with Kunsthall 3.14. For questions contact Kunsthall 3.14 at +47 55 36 26 30.

See video from the walks here:

https://youtu.be/zqlFN7xxdIc

We also encourage you to use the portal on your own, finding the acanthus ornaments on the facades featured in this portal.

Participate

You are also invited to participate with your own images of household items featuring the acanthus, click on "Delta" in the menu to find out how.

Support

The Acanthus Project in Bergen has received support from the Municipality of Bergen / Bergen 950th Anniversary and with regional production funds from Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Research for the project was partially conducted at a residency at the Circolo Scandinavo - Skandinavisk Forenings Kunstnerhus in Rome, partly sponsored by Bildende Kunstneres Hjelpefond.


www.altgarbra.org

www.bergen950.no

www.kunsthall314.art/acanthus