Hjem | Liste | Akantus | Delta | Om

Akantus - et prosjekt av Alt Går Bra

Akantus er en plante i tistelfamilien som vokser vilt i områdene rundt Middelhavet. Planten er lett gjenkjennelig og har en form som egner seg godt til ornamenter og dekor. Akantusornamenter finner vi i den korintiske søyleorden fra antikkens arkitektur. Noen av de mest slående akantusdekorasjonene i Bergen finner vi i portalene på Zander Kaaes stiftelse, Danckert Krohns stiftelse og hovedfasaden på Damsgård hovedgård. Akantusmotivet var populært i historismens murarkitektur på slutten av det 19. århundre, men mange monumentalbygninger fra denne perioden forsvant ved bybrannen i 1916. I det gjenoppbygde brannstrøket er det bare noen få bygninger med akantusmotiver.

Acanthus leaf, Villa Aldobrandini, Rome

Plante

Acanthus, Corinthian capital, Rome

Ranke

Acanthus scroll, Ara Pacis Augustae, Rome

Søyle

Acanthus drawings, scroll and column

Tegninger av ranke og søyle


www.altgarbra.org