Hjem | Liste | Akantus | Delta | Om

Tollboden

Adresse: Tollbodallmenningen 2a

Byggeår: 1759-1761

Arkitekt: Johan Joachim Reichborn

Notater:

Bygningen ble opprinnelig oppført 1760-1761 etter tegninger av arkitekt Johan Joachim Reichborn. Tollboden er en barokk bygning i pusset bruddsteinsmur i to etasjer og valmtak. Bygget har Christian VII sitt monogram i gavlen og et ufullført marmorrelieff. I følge tegningene skulle relieffet vise Merkur og Justitia, men steinblokkene som figurene skulle hugges inn i er fortsatt ubehandlet.

Tollboden skulle være 62 alen lang og 25 alen bred (ca. 40 x 15 meter). Den har valmet tak og pyntegavl mot sjøen. Originaltegningene viser at Reichborn hadde planlagt takarker på alle sider og pynte-gavl på landsiden, men dette ble heller ikke gjennomført.

Tollboden ble sterkt skadet 20. april 1944, etter at det nederlandske ammunisjonsskipet «Voorbode» eksploderte ved Festningskaien. I 1954 ble tollboden gjenoppbygget av arkitekt Johan Lindstrøm.

Kilde: http://kunsthistorie.com/fagwiki/Tollboden_i_Bergen