Hjem | Liste | Akantus | Delta | Om

Christinegård

Adresse: Formanns vei 3

Byggeår: Ca 1836

Notater:

Christinegård, også kalt Christinelyst og Prahlegården er en tidligere lystgård som ligger i Formannsvei 3 i Sandviken i Bergen. Anlegget har en dominerende beliggenhet i åssiden med utsikt over Byfjorden. Hovedbygningen er opprinnelig oppført omkring 1763 og ombygget eller nyoppført i 1830-årene.

Opprinnelig var eiendommen et eldre bruk bygslet i 1694 av Christine Caspersdatter Middeltorp. Hun var gift med den rike kjøpmannen Berent Middeltorp. Christine Middeltorp var datter av Casper Nevermann som kom fra Wismar og tok borgerskap i Bergen i 1626. I 1694 ble Christine enke, arvet en stor formue og bygslet eiendommen som hørte inn under store Sandviken gård for å bygge hus der. På folkemunne ble Christinegård også kalt Stineplassen. Lite er kjent om bygningene på denne tiden, men det er sannsynlig at Christine brukte eiendommen som et slags lyststed.

Da Christine Middeltorp døde i 1706 ble gården overtatt av datteren hennes Elisabeth som var gift med Mads Henriksen Formann. I 1743 gikk Christinegård over til deres sønn, kjøpmann Berent Madzen Formann, som var gift med sin slektning Modesta Hansdatter Formann. Modesta ble enke i 1747 og levde til 1783. I 1763 bygget hun et nytt våningshus på Christinegård.

Etter hennes sønn Hans Berentsen Formanns død ble Christinegård solgt i 1822 til kjøpmann og hollandsk generalkonsul Michael Djurhus Prahl (1781–1851) som hadde to hus i byen, handelsstedet og fiskebruket Glesvær på Sotra og flere gårder i Midthordland. Prahl giftet seg med Wenniche Christiane Rose i 1824.

På slutten av 1830-årene ble huset totalt ombygget. Kjøpmann Prahl bygget det nåværende anlegget etter en besiktigelsesforretning i april 1836 der også stadskonduktør Ole Peter Riis Høegh deltok.

Med juveler Marius Hammer som eier, ble Christinegårds hovedhus, stall og pakterbolig fredet i 1927. I tiden 1934–1958 var stedet bolig for biskopen i Bjørgvin. Arkeolog Asbjørn Herteig, kjent bl.a. fra utgravingen av Bryggen, overtok Christinegård i 1960 og familien Herteig er fremdeles eier av stedet. (Fra: https://www.gallerichristinegaard.no/about )