Hjem | Liste | Akantus | Delta | Om

Det gamle rådhuset

Adresse: Rådstuplass 1

Byggeår: Ca 1560

Byggherre: Christoffer Valkendorf

Notater:

Opprinnelig bygget som privatbolig for lensherre Christoffer Valkendorf. Ombygd og gradvis tatt i bruk som rådhus 1561-1568. Bygningen ble brannskadet 1588, 1623, 1640 og 1702. Christian 7s monogram på nordgavlen ble satt opp i forbindelse med en større ombygging i 1789.